Etio Algemene voorwaarden.

Etio Algemene voorwaarden
Door de Etio Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden:
Etio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving bij te werken en te wijzigen.
Overtreding van één van onderstaande voorwaarden kan leiden tot de beëindiging van uw account zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
De website Etio.be wordt beheerd door
IMAGINIF n.v. met zetel te: Louizalaan 367, 1050 Brussel met ondernemingsnummer BE 0438564516
Accountvoorwaarden
1. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Etio kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als u zich niet aan deze beveiligingsverplichting houdt.
2. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteit die plaatsvindt onder uw account (zelfs wanneer de inhoud wordt geplaatst door anderen met uw login).
3. U mag de Etio Dienst niet gebruiken voor illegale doeleinden of om wetten in België te schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
4. Het is niet toegelaten commerciële contactaanvragen te versturen naar onze adverteerders.
5. Etio is een contact platform tussen investeerders en potentiële zakenpartners. Hierbij beschikken we uitsluitend over uw email. Tenzij u bij betaling vraagt om een factuur op uw eigen naam.
In dit geval worden deze persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met de reglementering rond algemene gegevens verordening (AVG of GDPR).
Ons privacy beleid kan u hier raadplegen privacy.
Als gebruiker van de Dienst dient u op dezelfde manier om te gaan met de persoonlijke gegevens van uw contacten.
6. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
Voorwaarden voor betalingen en terugbetalingen
1. De Etio Dienst wordt aangeboden aan 49 euro éénmalig onbeperkt in tijd totdat u zaak rond is.
2. Indien u voortijdig, uw advertentie wenst te verwijderen kan dit door op de knop [verwijder] te klikken in uw [Mijn Advertentie] scherm.
3. Ons terugbetalingsbeleid is eenvoudig: als u ooit niet tevreden bent met Elio, neemt u gewoon contact met ons op en wij zullen een oplossing voor u vinden.
Annulering en beëindiging
1. Etio werkt zonder automatische hernieuwing van uw abonnement. 2. Indien u voortijdig, voor de afloop van uw abonnementsperiode, uw advertentie wenst te verwijderen kan dit door op de knop [verwijder] te klikken in uw [Mijn Advertentie] scherm. In dit geval wordt er geen terugbetaling uitgekeerd.
3. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren of verwijderen van uw account. Een e-mail of telefoonverzoek om uw account te annuleren, wordt niet beschouwd als annulering.
4. Na annulering zal al uw inhoud onmiddellijk ontoegankelijk zijn.
5. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor annulering.
6. Na annulering wordt na 30 dagen alle inhoud definitief verwijderd van back-ups en logbestanden. Deze informatie kan niet worden hersteld als deze definitief is verwijderd.
7. Etio heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de dienst om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Etio Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle inhoud in uw account. Etio behoudt zich het recht voor om de Etio Dienst aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
Aanpassingen aan de dienst en prijzen
1. Etio behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd elk onderdeel van de dienst met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent.
2. De prijzen van alle Diensten kunnen worden gewijzigd 30 dagen na een kennisgeving van ons. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden verstrekt door de wijzigingen op de Etio-site te plaatsen.
3. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.
Eigendom van auteursrechten en inhoud
1. Het is verboden enige vorm van publiciteit te maken op de Etio Dienst alsook in de communicatie met gebruikers.
2. Etio screent de inhoud van de advertenties niet vooraf, maar behoudt zich het recht (maar niet de plicht) voor om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die beschikbaar is via de Etio Dienst.
3. Het concept en uiterlijk van de Etio Dienst is auteursrechtelijk beschermd © Etio alsook de Facebook pagina. Alle rechten voorbehouden.
U mag niet, nog volledig of een deel van de HTML-, CSS-, React Js- Meteor of visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of opnieuw gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.